CPU-Bộ vi xử lý

Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-6950X (3.0GHz)

42.800.000 VNĐ

Bộ vi xử lý/ CPU AMD A8 7600

2.080.000 VNĐ

Bộ vi xử lý/ CPU AMD A6 7400K

1.550.000 VNĐ

Bộ vi xử lý/ CPU AMD Ryzen R7 1800X (3.6/4.0GHz)

14.490.000 VNĐ

Bộ vi xử lý/ CPU AMD Ryzen R7 1700X (3.4/3.8GHz)

10.130.000 VNĐ

Bộ vi xử lý/ CPU AMD Ryzen R7 1700 (3.0/3.7GHz)

8.359.000 VNĐ

Bộ vi xử lý/ CPU AMD A10 7860K

2.890.000 VNĐ

Bộ vi xử lý/ CPU AMD A4 7300

1.140.000 VNĐ

Bộ vi xử lý/ CPU AMD FX 8370

5.350.000 VNĐ

Bộ vi xử lý/ CPU AMD A8 7650K

2.320.000 VNĐ

Bộ vi xử lý/ CPU AMD Ryzen R5 1600X (3.6/4.0GHz)

6.550.000 VNĐ

Bộ vi xử lý/ CPU AMD Ryzen R5 1600 (3.2/3.6GHz)

5.685.000 VNĐ

Bộ vi xử lý/ CPU AMD Ryzen R5 1500X (3.5/3.7GHz)

4.970.000 VNĐ

Bộ vi xử lý CPU Pentium Dual-G3260 (3.3GHz)

1.290.000 VNĐ

Bộ vi xử lý CPU Pentium G4400 (3.3GHz)

1.300.000 VNĐ

Bộ vi xử lý CPU Pentium Dual-G3460 (3.5GHz)

1.580.000 VNĐ

Bộ vi xử lý/ CPU Pentium Dual Core-G4600 (3.6GHz)

2.060.000 VNĐ

Bộ vi xử lý/ CPU Pentium Dual Core-G4620 (3.7GHz)

2.330.000 VNĐ

Bộ vi xử lý CPU Core I3-6098P (3.6GHz)

2.590.000 VNĐ

CPU Core I3-4160 (3.6GHz)

2.610.000 VNĐ

Bộ vi xử lý CPU Core I3-6100 (3.7GHz)

2.700.000 VNĐ

Bộ vi xử lý/ CPU Core I3-7100 (3.9GHz)

2.850.000 VNĐ

Bộ vi xử lý CPU Core I3-6300 (3.8GHz)

3.600.000 VNĐ

Bộ vi xử lý/ CPU Core I3-7300 (4.0GHz)

3.610.000 VNĐ

Bộ vi xử lý/ CPU Core I3-7350K (4.2GHz)

4.470.000 VNĐ

Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-7600K (3.8GHz)

6.050.000 VNĐ

Bộ vi xử lý CPU Core I5-6600K

5.850.000 VNĐ

AMD FX-8150

4.600.000 VNĐ

AMD FX-4100

2.400.000 VNĐ

CPU Xeon E3 - 1231V3 (3.4GHz)

6.080.000 VNĐ

Intel® Xeon® Processor E3-1230v2 (3.3GHz)

5.330.000 VNĐ

CPU Core I7-5820K (3.3GHz)

9.780.000 VNĐ

« 1 2 »