Bộ vi xử lý CPU Pentium Dual-G3260 (3.3GHz)

1.290.000 VNĐ

Bộ vi xử lý CPU Pentium G4400 (3.3GHz)

1.300.000 VNĐ

Bộ vi xử lý CPU Pentium Dual-G3460 (3.5GHz)

1.580.000 VNĐ

Bộ vi xử lý/ CPU Pentium Dual Core-G4600 (3.6GHz)

2.060.000 VNĐ

Bộ vi xử lý/ CPU Pentium Dual Core-G4620 (3.7GHz)

2.330.000 VNĐ