CPU Core I7-5820K (3.3GHz)

9.780.000 VNĐ

Bộ vi xử lý/ CPU Core I7-7700K (4.2GHz)

8.690.000 VNĐ

Bộ vi xử lý CPU Core I7-6700 (3.4GHz)

7.610.000 VNĐ

CPU Core I7 - 4790 (3.6GHz)

7.680.000 VNĐ