Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-7600K (3.8GHz)

6.050.000 VNĐ

Bộ vi xử lý CPU Core I5-6600 (3.3GHz)

5.415.000 VNĐ

CPU Core I5 - 4690 (3.5GHz)

5.350.000 VNĐ

Bộ vi xử lý/ CPU Core I5-7500 (3.4GHz)

5.000.000 VNĐ

Bộ vi xử lý CPU Core I5-6500 (3.2GHz)

4.890.000 VNĐ