Bộ vi xử lý CPU Core I3-6098P (3.6GHz)

2.590.000 VNĐ

CPU Core I3-4160 (3.6GHz)

2.610.000 VNĐ

Bộ vi xử lý CPU Core I3-6100 (3.7GHz)

2.700.000 VNĐ

Bộ vi xử lý/ CPU Core I3-7100 (3.9GHz)

2.850.000 VNĐ

Bộ vi xử lý CPU Core I3-6300 (3.8GHz)

3.600.000 VNĐ

Bộ vi xử lý/ CPU Core I3-7300 (4.0GHz)

3.610.000 VNĐ

Bộ vi xử lý/ CPU Core I3-7350K (4.2GHz)

4.470.000 VNĐ