Card màn hình Gigabyte 1GB GT710-N710D3-1GL

850.000 VNĐ

Card màn hình Gigabyte 2GB N420-2GI

1.090.000 VNĐ

Card màn hình Gigabyte 2GB N730D5-2GI

1.560.000 VNĐ

Card màn hình Gigabyte 2GB N1050G1 Gaming-2GD

4.150.000 VNĐ

Card màn hình Gigabyte 1050Ti Windforce OC 4GB

4.570.000 VNĐ

Card màn hình Gigabyte 1050Ti G1 Gaming 4GB

4.950.000 VNĐ

Card màn hình Gigabyte 3GB N1060IXOC-3GD

5.680.000 VNĐ

Card màn hình Gigabyte 3GB N1060WF2OC-3GD

6.050.000 VNĐ

Card màn hình Gigabyte 3GB N1060 G1 Gaming-3GD

6.680.000 VNĐ