Ram Kingmax

Bộ nhớ DDR3 Kingmax 2GB (1333) (8 chip)

400.000 VNĐ

Bộ nhớ DDR3 Kingmax 2GB (1600) (8 chip)

400.000 VNĐ

Bộ nhớ DDR3 Kingmax 4GB (1333) (512MB x 8)

720.000 VNĐ

Bộ nhớ DDR3 Kingmax 4GB (1600) (8 chip)

720.000 VNĐ

Bộ nhớ laptop DDR4 Kingmax 4GB (2400)

750.000 VNĐ

Bộ nhớ DDR4 Kingmax 4GB (2400) (Heatsink) (ZEUS)

810.000 VNĐ

DDR3 8GB (1600) Kingmax

1.320.000 VNĐ

Bộ nhớ DDR4 Kingmax 8GB (2400) (Heatsink) (ZEUS)

1.520.000 VNĐ

Bộ nhớ DDR4 Kingmax 16GB (2400) (Heatsink) (ZEUS)

2.560.000 VNĐ