CPU AMD

Bộ vi xử lý/ CPU AMD A8 7600

2.080.000 VNĐ

Bộ vi xử lý/ CPU AMD A6 7400K

1.550.000 VNĐ

Bộ vi xử lý/ CPU AMD Ryzen R7 1800X (3.6/4.0GHz)

14.490.000 VNĐ

Bộ vi xử lý/ CPU AMD Ryzen R7 1700X (3.4/3.8GHz)

10.130.000 VNĐ

Bộ vi xử lý/ CPU AMD Ryzen R7 1700 (3.0/3.7GHz)

8.359.000 VNĐ

Bộ vi xử lý/ CPU AMD A10 7860K

2.890.000 VNĐ

Bộ vi xử lý/ CPU AMD A4 7300

1.140.000 VNĐ

Bộ vi xử lý/ CPU AMD FX 8370

5.350.000 VNĐ

Bộ vi xử lý/ CPU AMD A8 7650K

2.320.000 VNĐ

Bộ vi xử lý/ CPU AMD Ryzen R5 1600X (3.6/4.0GHz)

6.550.000 VNĐ

Bộ vi xử lý/ CPU AMD Ryzen R5 1600 (3.2/3.6GHz)

5.685.000 VNĐ

Bộ vi xử lý/ CPU AMD Ryzen R5 1500X (3.5/3.7GHz)

4.970.000 VNĐ

AMD FX-8150

4.600.000 VNĐ

AMD FX-4100

2.400.000 VNĐ